Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller lagras som filer på datorn för att förbättra användningen och upplevelsen av webbplatsen. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

Olika typer av cookies
Permanenta cookies
Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett förinställt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.

Sessionscookies
Sessionscookies lagras i webbläsarens minne (till exempel Internet Explorer) och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Cookies för statistik
Det finns även cookies som samlar in statistik på olandsdjurpark.com. Det är bl a för att kunna mäta antal besökare. Statistiken som samlas in är inte relaterad till personliga uppgifter.

Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare (till exempel Internet Explorer). Vissa delar av olandsdjurpark.com kan användas fullt ut endast om din webbläsare tillåter cookies.

Olandsdjupark.com använder sig inte av cookies för att analysera hur du som person läser och klickar runt på webbplatsen. Ej heller på något annat sätt för att analysera internetbeteende på individuell nivå.

Länkar och hänvisningar som finns på Olandsdjurpark.com kan leda till andra hemsidor som också använder cookies, dessa är inte redovisade här.

Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats